česky | deutsch | francais | english

Nosným programem společnosti Frenos s.r.o. je výroba přesných součástí na CNC obráběcích centrech a konvenčních strojích. Dále zámečnická výroba dílů, sestav a montážních podskupin menších rozměrů. Zajišťujeme kompletní zpracování techno- logie. Dokončovací práce, jako je odjehlování a srážení hran, provádíme na speciálních jednoúčelových strojích, které zaručují výbornou kvalitu a vzhled. Výrobky dodáváme včetně tepelného zpracování a povrchových úprav.

Působíme také jako výhradní dovozce odjehlovacích systémů německé firmy MFK pro Českou a Slovenskou republiku.

Realizovaný roční obrat společnosti činí přibližně 3 mil. €. Převážná část našich výrobků je určena pro zahraniční odběratele z Německa, Francie a Švýcarska.